პოსტის ფონი

გინდათ რომ ყოველი პოსტის ნაწერის ფონი სხვადასხვანაირად გამოიყურებოდეს?

ინდივიდი გვთავაზობს საინტერესო მეთოდს:

შევიდეთ ჩვენს dashboard-ზე, შემდეგ Settings>Formatting , სულ ქვემოთ post template-ის box–ში ჩავწეროთ მეჯიქ კოდი :

[div style=”background:url(აქ ბექგრაუნდის ლინკი) no-repeat;”]

[/div]

div-ები ჩასვით სამკუთხედ ფრჩხილებში ოთხკუთხედის მაგივრად ^_^
ნაწერი უნდა მოექცეს ამ ორ ხაზს შორის.
ეს იმას ნიშნავს რომ ყოველთვის როცა ახალი პოსტის წერას შეუდგები, კოდი ავტომატურად იქნება იქ, უბრალოდ მოგიწევს სხვადასხვა ფოტოების ლინკის ჩასმა და თუ გსურს რომ ფონი არ იყოს ერთჯერადი (და ხშირად ულამაზო), კოდში no-repeat უნდა ამოშალო.

კოდის შესწორება შეიძლება არა compose ფუნქციით, არამეს edit HTML.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.