ეპიტაფია

დღეს რომ უკანასკნელი დღე იყოს თქვენს ცხოვრებაში და აქამდე განვლილი ცხოვრების მიხედვით საკუთარი ეპიტაფიის გამოგონება დაგავალონ, სამი სიტყვით როგორ ჩამოაყალიბებდით? :)

მე ასე:

მედგარი მეამბოხე მოხეტიალე

One Comment

Leave a Reply to Sophie Golden Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.