დაეხმარეთ ბექას!

ბექა ჭეიშვილს გაუხსნეს საბანკო ანგარიში. დახმარების მსურველებს ვთხოვ გადაურიცხოთ რამდენიც შეგიძლიათ.

სს “საქართველოს ბანკში” კლიენტის ანგარიშზე თანხების ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) ჩარიცხვისათვის აუცილებელი საბანკო რეკვიზიტები

მიმღების ბანკი:

სააქციო საზოგადოება “საქართველოს ბანკი”
ცენტრალური ფილიალი (კოდი) 220101502
მიმღების დასახელება: ალექსანდრე უსტარაშვილი
მიმღების ანგარიშის ნომერი: 135853800

————————————————————————

BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN US DOLLAR
IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

Intermediary Bank
Citibank N.A., New York, USA
SWIFT: CITIUS33

Account With Institution

Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22
3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, Georgia

Beneficiary: ALEKSANDRE USTARASHVILI

Account: 135853800

————————————————————————

BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN EURO
IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

Intermediary Bank

Commerzbank, Frankfurt, Germany
SWIFT: COBADEFF

Account With Institution

Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22
3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, Georgia

Beneficiary: ALEKSANDRE USTARASHVILI
Account: 135853800

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.