ეპიტაფია

დღეს რომ უკანასკნელი დღე იყოს თქვენს ცხოვრებაში და აქამდე განვლილი ცხოვრების მიხედვით საკუთარი ეპიტაფიის გამოგონება დაგავალონ, სამი სიტყვით როგორ ჩამოაყალიბებდით? :)

მე ასე:

მედგარი მეამბოხე მოხეტიალე

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.